– Coachande ledarskap
– Mastermind engineering.

Coachande ledarskap

Utbilda era ledare i coachande ledarskap. Det har blivit allt vanligare med ett coachande ledarskap i företag och organisationer för att på bästa sätt ta hand om sin personal. Denna utbildning riktar sig till chefer, projektledare, konsulter och säljare som vill tillägna sig ett coachande ledarskap.

Kontakta Fredrik Lindgren för mer information.
Info@fredriklindgren.se

Mental styrka & Effektiv stresshantering.
– mastermind engineering.

Ge alla i er organisation en kurs i mental styrka och effektiv stresshantering. Trenden de senaste åren har varit att allt fler känner sig stressade på arbetsplatsen. Med forskningsstöd vet vi att stress leder till försämrad prestation, minskad arbetsglädje och i flera fall långvariga sjukskrivningar. Mastermind engineering är ett evidensbaserat utvecklingsprogram för mental styrka och effektiv stresshantering.

Kontakta Fredrik Lindgren för mer information.
info@fredriklindgren.se