Projektledning

Det är ingen tillfällighet att framgångsrika projekt är ett resultat av ett vinnande team. Och det är projektledarens roll att skapa vinnande team.

Lyckade projekt kan beskrivas på många sätt allt beroende på projektens karaktär. Oavsett om det handlar om förvaltningsprojekt eller kortare utvecklingsprojekt handlar det om att ta ett helhetsansvar och förstå delarnas betydelse i en föränderlig helhet. Rätt projektmetod för rätt projekt är ett viktigt verktyg för processen i lyckade projekt. Ofta kan det vara nödvändigt att anpassa- och kombinera kända metoder till alla inbladade intressenter för att slutligen lyckas.

Fredrik Lindgren har kompetens inom: Lean Management, Agil Projekt Management, SCRUM och RUP.

Kontakta Fredrik Lindgren
info@fredriklindgren.se
070-653 98 99.