BLI EN VINNARE I DITT LIV
värt att leva för ♥

Coaching och mental träning för professionell och personlig vinning.

Vart står du idag? – Vart vill du vara i morgon? Eller, Vem är du idag? – Vem vill du vara i morgon?

Vill du få ut mer av ditt liv personligt och professionellt? Oavsett vart du står i livet privat eller yrkesmässigt har du potential till så mycket mer. Hinder är till för att lösas, frågan är bara hur. Nyckeln till framgång ligger i att vilja koppla greppet och ta nästa steg mot dina drömmars mål. Med ett vinnande tankesätt och kraftfulla verktyg kan du bli en vinnare i ditt liv.

Vad Coaching är.
Coaching är en lärprocess som syftar till att stärka klienten till att själv klara av sina utmaningar på egen hand. På så sätt når klienten varaktig livsutveckling. En coach behöver således inte vara expert på sakområdet som klienten valt att jobba med. En coach är expert på utvecklingsprocessen och har tystnadsplikt.

I coaching utgår man från ett humanistiskt synsätt som säger att varje människa har de resurser som behövs för eget lärande och utveckling. Som klient äger du alltid samtalet och coachen är expert på processen. Tillsammans skapar klient och coach en utvecklingsväg och mål som klienten vill uppnå.

Vad mental träning är.
En mental träningsmetod som ökar din psykiska kapacitet.
Allt börjar med vad du tror, tänker och säger om dig själv. Vill du bli en vinnare, tänk då som en vinnare. Lättare sagt än gjort kanske du tänker och med ens har ett hinder dykt upp. Genom mental träning utmanar vi begränsande trosföreställningar och ersätter de med positiva målbilder som visualiseras och tränas in genom kraftfulla metoder.

De flesta av oss har redan väl inövade tankemönster och trosföreställningar om vad som är möjligt eller omöjligt för oss. Vi kanske känner tvivel inför vissa arbetsuppgifter eller utmaningar som gör att  vi undviker dessa situationer istället för att konfrontera oss själva och få de gjorda. Det är mänskligt att tvivla men det är slutligen vi själva som sätter upp våra gränser. Lika fullt är det vi själva som kan skapa oändliga möjligheter för oss i livet. Hinder eller möjligheter avgörs i vår tanke om vad som är möjligt för oss. Med mental träning kan du skapa dina egna mirakel om vad som är möjligt för dig.

Om du har något du vill förändra, utveckla, hitta en ny väg i ditt liv eller bara få livet att gå ihop, då har du allt att vinna med mig som din coach. Tillsammans skapar vi din utvecklingsväg som leder dig till dina drömmars mål. Bli en vinnare i ditt eget liv.

Ta kontakt med mig för vidare samtal.
Fredrik Lindgren
Mail: info@fredriklindgren.se
Telefon: 070-653 98 99

Jag ser fram till ett samtal med dig,
Bästa hälsningar,
Fredrik Lindgren

Fredrik Lindgren Ponta Faro

Kommentera